ISSN: 2459-7724, e-ISSN: 2459-766X


Časopis Hrvatskog zbora fizioterapeuta / Journal of Croatian Society of Physiotherapists

UREDNICI / EDITORS

Glavna urednica / Editor-in-Chief:
Manuela Filipec

Pomoćnici urednice / Assistant Editors:
Snježana Benko
Antun Jurinić
Saša Pović
Sanjica Vlašić


Izdavač / Publisher: Hrvatski zbor fizioterapeuta / Croatian Society of Physiotherapists
Adresa Uredništva (Izdavača) / Address of the Editor's Office (Publiser): Slavenskog 7, Prečko,10 000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Godina postavljanja publikacije na mrežu: 2016.
"Fizioterapija - profesija budućnosti"Suppl. 1, god. XIV, 2016.

"Interdisciplinarnost"
Suppl. 1, god. XV, 2018.

"Dokumentacija i mjerenje u fizioterapiji"Suppl. 1, god. XVI, 2019.

"Physiotherapia Croatica"
Suppl. 1, god. XVII, 2021.

Kongres "Physiotherapia Croatica 2023."Suppl. 1, god. XVIII, 2023.